Tentoonstellingen

1851-67654 Kampioen 1-jarige rammen TES 2015
1851-67654 Kampioen 1-jarige rammen TES 2015

Meedoen aan tentoonstellingen is een "must". Je moet je fokkerij op een fokdag tonen, het liefst over de gehele breedte. Dus ooi- en ramlammeren, 1- jarige ooien, 1-jarige gezoogde ooien en oude ooien. Op die manier geef je inzicht over de fokkerij op je bedrijf gedurende de laatste jaren.

Een negatieve tendens die je de laatste jaren ziet is dat het aflammerseizoen al is vervroegd tot januari en begin februari, dit alleen ten behoeve van het hebben van "grote" ramlammeren op de fokdagen, als dit ook nog gepaard gaat met een overrijpe conditie en een overmatig "toiletteren" van de dieren, dan zal het absoluut de verkoop bevorderen, maar zeker niet de fokkerij!  Je ziet ramlammeren die op de herfst- en winterkeuringen bij de top behoren, eenmaal geschoren op de keuringen in de zomer volledig door de mand vallen. Vergeet niet dat je bezig bent met fokkerij en niet met het mesten van lammeren! Wijlen Piet Verberne zei eens:" Een beste ooi of ram is ook een best lam geweest, maar al die "beste" ooi- en ramlammeren worden lang niet altijd beste ooien of rammen!" De moraal van zijn verhaal; de 1-jarige en oude ooien en rammen geven de kwaliteit van een fokkerij aan en niet de ooi- en ramlammeren! Een waarheid als een koe! Dit is ook een van de redenen dat wij reeds jaren geleden besloten hebben dat wij onze ramlammeren die aangewezen zijn om in de ring te verschijnen voor de selectie van "de beste 10", niet in de ring doen. De waarde van een ramlam bij "de beste 10" wordt zwaar overschat. Het gezegde "vroeg rijp, vroeg rot" is in deze misschien wel op z'n plaats.